باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

بسته بندی اثاثیه منزل

باربری

باربری تهران

حمل و نقل

حمل و نقل تهران

با توجه به رویکرد تجارت جهانی مبنی بر استفاده از کانتینر در حمل و نقل کالا، افزایش حجم کانتینر ورودی و خروجی در بندر خرمشهر و سایر بنادر ، به دلیل کثرت تردد و وجود ترا فیک و ازدحام ناشی از ورود و خروج کانتینرهای وارداتی ، ترانشیبی و صادراتی همچنین تعبیه و استفاده از جرثقیل های غول پیکر در امر تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر از کشتی و بلعکس ، در واقع این بندر را به بندری میکانیزه و مدرن تبدیل نموده که در نتیجه شکل کار از حالت سنتی به حالت مدرن و ایمن تبدیل نموده است انجام این قبیل تغییرات موجب رشد سریع و بی حد و حسر در این بندر گردید . لذا پایین بودن هزینه های تخلیه و بارگیری در غالب حمل و نقل سنتی ، نبود ایمنی لازم در حین تخلیه و بارگیری ، تردد بیش از حد نیروی انسانی در حیطه فعالیت ( کارگران) بعضا" موجب بروز حوادث ناگوار و غیر قابل جبران به دلیل عدم آموزش این قشر زحمت کش می شد

در بنادر پیشگام و موفق عموما" دو روش برای رفع این معضل انجام شد. تا بتوان از این طریق موجب جذب هر چه بیشتر صاحبان سرمایه به این بندرو کاهش نیروهای غیر کاردان و جذب عوامل متخصص در زمینه تخلیه و بارگیری به منظور جلو گیری از خطرات احتمالی در حین کار گردد بررسی اثرات اقتصادی و بهبود فرآیند عملیلت ناشی از افزایش جرثقیل های بیشتر در محوطه های ترمینال کانتینری درک جامع و علمی از مزایا و معایب استفاده از جرثقیل های بیشتر برای کاهش ترافیک کاری با روش های آکادمیک امری کلیدی در اتخاذ تصمیم های استراتژیک برای مدیران بنادر و ترمینال ها می باشد .

باربری

باربری تهران

 

باربری تهران

باربری تهران

تماس سریع با ما