باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

بسته بندی اثاثیه منزل

باربری

باربری تهران

حمل و نقل

حمل و نقل تهران

ترمینالهای کانتینری در سراسر جهان از لحاظ اندازه ، موقعیت جغرافیایی و نوع عملیات متنوع می باشند. این مقاله به خواننده خود شناخت کلی از ترمینال کانتینری می دهد و به توصیف دنیای ترمینال های کانتینری می پردازد . هدف اصلی از مباحثی که به آن خواهیم پرداخت تاکید بیشتر بر ترمینال های کانتینری دریایی است ، گر چه در مورد ترمینا لهای کانتینری خشکی نیز در آن اشاره شده است بعنوان مثال :برنامه ریزی کشتی های اقیانوس پیما قابل استفاده در ترمینالهای کانتینری خشکی نمی باشد. از سوی دیگر بارگیری قطارها هم برای ترمینالهای کانتینری خشکی و دریایی عمومی خواهد بود . اقتصاد حمل و نقل دریایی در بر گیرنده موضوعات متعددی از جمله انواع روش های حمل و نقل ، ویژگی های انحصاری حمل و نقل دریایی، جغرافیای تجارت و کشتیرانی، انواع شرکت های کشتیرانی، مشخصات کالاهای دریا برد ، تاثیر عوامل محیطی و بازارهای مختلف بر نرخ های موجود در بازار و مفاهیم عرضه و تقاضا در صنعت حمل و نقل دریایی است لذا درک این موارد برای کارشناسان فعال در بنادر ، شرکت های کشتیرانی، شرکت های کارگزاری دریایی ، اپراتورهای حمل و نقل بین وجهی ، دانشجویان رشته های مدیریت، تجارت و حمل و نقل و نیز محققان علوم اقتصادی می توانند منجر به اتخاذ تصمیم های اقتصادی در تخصص بهینه منابع تولید شود ضمنا اگر چه نیاز به حمل و نقل دریایی منتج از تجارت است ، اما ارایه خدمات بهینه ، ضمن کاهش قیمت تمام شده حمل و نقل و افزایش توان رقابتی صادر کنندگان و وارد کنندگان ، می تواند نیروی محرکه ای در سیر صعودی تجارت باشد . برای کشورهایی که در تجارت فرامرزی خود امکن استفاده از حمل و نقل دریایی را دارند . بهره مندی بهینه از این فرصت در اقتصاد خرد و کلان مستلزم درک مبانی اقتصاد حمل و نقل دریایی است و این بخشی از قواعد بازی در صحنه رقابت بین المللی است در پایان بر خود لازم می دانم از لطف و همکاری کارکنان ترمینال کانتینری بندر خرمشهر بویژه مدیر ترمینال که در تهیه و گرد آوری مطالب به اینجانب کمک شایانی نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

باربری

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

تماس سریع با ما