باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران انواع قراردادهای حمل و نقل

1-2- طرح موضوع

1-2-9 اینکو ترمز ( انواع قراردادهای حمل کالا )

یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial (Terms به معنی اصطلاحات بین المللی بازرگانی تشکیل شده‌است وبه صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.این اصطلاحات برای تفکیکهزینه‌ها و مسئولیتها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

اینکو ترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخمی‌دهد.مسائلی شامل حمل کالاها ، ترخیص کالاها ، واردات و صادرات کالاها ،اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا درمراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلفاینکوترمز[1] معمولأ با ذکر مکانهای جغرافیایی مورد استفاده قرارمی‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکو ترمز توسط اطاق بازرگانی بین المللی[2]تهیه و تدوین شده‌است. اینکوترمز به چهار گروه زیر با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است.

[1]Incoterms

[2]Internationa Chamber Of Commerce

 باربری تهران انواع قراردادهای حمل و نقل

 

 

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

حمل و نقل تهران

به صورت شبانه روزی

باربری

 

 

تماس سریع با ما