باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ

باربری تهران  تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ

EXW :
تعریف : تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ ( محل کار )

• گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ
FCA :
تعریف : تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ ( تحویل کالا داخل کامیون ، ریل و هواپیما) . با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد ، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما)
FAS :
تعریف : تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

FOB :
تعریف : تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
• گروه C - تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل
CFR :تعریف : ارزش و کرایه حمل تا مقصد . C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی .کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد .هزینه بیمه با خریدار است .هزینه حمل با فروشنده‌است .عقد قرارداد بیمه با خریدار است .و عقد قرارداد حمل با فروشنده .

باربری تهران  تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ

تماس سریع با ما