باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری | ترمینال کانتینری بندر خرمشهر

باربری | ترمینال کانتینری بندر خرمشهر

ترمینال کانتینری بندر خرمشهر که مهم ترین ترمینال پس از بازسازی آثار بجای مانده از جنگ تحمیلی رسما" فعالیت خود را آغاز نمود در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اواسط سال 1382 راهبری و بهره برداری گردید. این ترمینال به مدت 10 سال از طرف بندر خرمشهر به شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران واگذار گردید. ترمینال کانتینری بندر خرمشهر دارای 7 پست اسکله اختصاصی به طول 740 متر با آبخور حدودا" 7 متر می باشد . 1-2-10 تجهیزات ساحلی کانتینری اسکله های کانتینری بندر خرمشهر به دو دستگاه گنتری کرن و یکدستگاه جرثقیل گاتوالد و یکدستگاه جرثقیل 60 تن موبایل می باشد محوطه های c y یارد های کانتینری بندر خرمشهر دارای مساحتی معادل 165000 هزار متر مربع است. انبار و محوطه c f s انبار c f s ترمینال کانتینری با 10000 متر مربع سقف و 10250 متر مربع محوطه آسفالته محصور مجهز به کلیه امکانات و تجهیزات مربوطه به عملیات تخلیه و بارگیری و استریپ استافینگ می باشد.

-2-11 تجهیزات ساحلی محوطه ترمینال کانتینری 1- تعداد دو دستگاه گنتری کرن 2- تعداد یکدستگاه جرثقیل گاتوالد 3- تعداد یکدستگاه جرثقیل لیبهر 4- تعداد یکدستگاه جرثقیل ساحلی موبایل 1-2-12 تجهیزات محوطه ای ترمینال کانتینری 1- تعداد یکدستگاه ریچ تراک 2- تعدادپنج دستگاه ریچ استاکر پر 3- تعداد یکدستگاه لیفتراک ده تن 4- تعداد هفت دستگاه لیفتراک سه تن 5- تعداد دو دستگاه لیفتراک پانزده تن 6- تعداد هیجده دستگاه کشنده کفی کانتینر

 

باربری

تماس سریع با ما