باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران | تحویل کالا در مقصد

باربری تهران | تحویل کالا در مقصد  :

امروزه میزان استفاده از فناوری اطلاعا ت در روابط اقتصادی بین کشورها که سهم حضور در اقتصاد بین المللی را تعیین می نمایند از این رو می باشد که کشورهای مختلف و در حال توسعه در رقابت برای به کارگیری It در فرایند های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می باشد. فناوری اطلاعات عبارت است از گرد آوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از متن با تصویر و یا عد د که با استفاده از ابزارهای رایانه ای و مخابراتی صورت می پذیرد. امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از تکنولوژی های نوین بشری نه تنها دستخوش تغییرات ژرفی شده ، بلکه به سرعت در حال تاثیر گذاری بر الگوی زندگی ، روش تحقیق ،آموزش، مدیریت تجارت ، حمل و نقل ، مقوله های ایمنی و امنیتی و دیگر زمینه های زندگی انسانی

است. انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری در عصر انفجار اطلاعات امری بس دشوار به نظر می رسد چرا که عبور از میان انبوهی از اطلاعات ، یافتن مطالب مورد نیاز ، پالایش آنها ، تحلیل مطالب ، دسته بندی و ذخیره مطالب منتخب برای عوامل تصمیم گیرنده در محیط تجاری و الکترونیکی بسیار تعیین کننده است بهره گیری از فنون و تکنولوژی های نوین در بنادر تجاری بزرگ دنیا در چند دهه اخیر ثمرات بسیاری را برای آن ها به ارمغان آورده است بنادر به لحاظ نقش خود در زنجیره تامین بین المللی همواره مورد توجه بوده اند، افزایش سرعت و کاهش زمان عملیات [1]کاهش ریسک فعالیت های دریایی و بندری و افزایش ضریب ایمنی از مشخصه های مهم بنادر توسعه یافته و طراز اول جهان است ، امروزه سعی تمامی بنادر در جلب هر چه بیشتر رضایت مشتریان می باشد بهره گیری از تکنولوژی هایی همچون Rfidi سیستم های کنترل ترافیک دریایی و سیستم های هوشمند مدیریت تجهیزات جهت جلوگیری از بر خورد و تصادم کشتی ها در بنادر می تواند به عنوان راه حل بسیاری از معضلات کنونی بنادر از جمله کاهش ریسک سرمایه گذاری ، متوسل به فناوری اطلاعات و ارتباطات شده و یا بکارگیری تکنیک های متنوع ، چهره ای ایمن همراه با آسودگی خیال جهت سرمایه گذاری را به بندر خود بخشیده اند. ایجاد تسهیل در فرایند ارایه خدمات دریایی و بندری موجبات تسهیل در فرایند صادرات و واردات کشور را فراهم آورده و در نتیجه کاهش بهای تمام شده کالا ها را در پی خواهد داشت.

باربری تهران

تماس سریع با ما