باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری , محوطه های ترمینال کانتینری

باربری

اهداف پژوهش در این تحقیق روش های مختلف کاهش زمان توقف کانتینر در محوطه های ترمینال کانتینری در نظر می باشد که مهم ترین اهداف پیش روی این تحقیق عبارت است از: • بررسی و تحلیل ارزیابی مشکلات اولیه باربری کانتینری در ترمینال های بندر خرمشهر • رتبه بندی عوامل موثر بر کارآیی و بهره وری عملیات داخل محوطه ترمینال و تحلیل و بررسی راهکارهای کارآمد تر جهت افزایش و بهبود کارایی و بهره وری در داخل محوطه ترمینال • ارزیابی روش های کاهش زمان بارگیری و تخلیه کانتینری و بررسی اثر آن بر کارآیی ترمینال کانتینری با استفاده از مدل های مختلف چند شاخصی باربری . این تحقیق یک مدل تصمیم گیری موثر در مورد مسائل مربوط به تخلیه و بارگیری در داخل محوطه ترمینال را جهت مدیریت ارشد بنادر بوجود می آورد که با کمی تغییر می تواند در سایر ترمینال های فله و کالاهای عمومی خشک و امور مربوط به باربری مشابه مورد استفاده قرار دهد. ضمنا با توجه به وسعت زمینه های تحلیلی و خارج بودن از توان و فرصت زمانی ، این تحقیق می تواند به مسائل مربوط به هزینه ها و منافع مادی ، همچنین مسائل مربوط به ریسک و ابهامات مربوط بپردازد.

 

باربری تهران
تماس سریع با ما