باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران| كنترل عمليات كانتينري

باربری

باربری تهران

2-1-3 كنترل عمليات كانتينري 2-1-3-1 تفكيك افراد و تجهيزات لازم است دسترسي وسايل نقليه و عابران پياده به محوطه ترمينال كانتينر دقيقاً كنترل شود و افراد همراه كشنده ها به هيچ وجه حق ورود به محوطه هاي عملياتي كانتينري را ندارند و بايد در اتاقي كه به اين منظور تهيه شده، منتظر بمانند و همچنين تمامي افرادي كه مجاز به محوطه هاي عملياتي كانتينري شناخته مي شوند (مانند كارگران ترمينال ها، رانندگان كشنده ها، رانندگان تاكسي و عابران پياده و خدمه كشتيها ) بايد بوسيله علائم ،خط كشي ها ، جزوات و كاتالوگهايي ، از ماهيت كار و عمليات در آن محوطه ها مطلع شوند و در صورت امكان ميبايست از ميني بوس كه توسط اداره بندر تهيه شده جهت جابجايي آنها در سطح ترمينال كانتينر استفاده كرد . (جهت جلوگيري از ورود غيرمجاز به محوطه هاي كانتينري ، بايد اين محوطه ها توسط فنس با ارتفاع 2 متر محصور شود.)

باربری

باربری تهران

تماس سریع با ما