باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران خدمات معمول و سنتی بنادر

خدمات معمول و سنتی بنادر

و لذا تلاش می کنند آنرا بدست آورده و نگه دارند .این تلاشها به طور قطع به سمت تقویت و توسعه فعالیتهای تجارت و حمل و نقل انجامیده که به فعالیت های بازار یابی و انجام فعالیتهای ارزش افزوده به کالا منتهی شده است در نتیجه این تلاش ها ، بنادر به مرکز حمل و نقل و تکنولجستیک برای تجارت بین المللی تبدیل شده اند. فعالیت ها و خدمات این نسل از بنادر تخصصی،متفاوت و جامع است که به چهار گروه مختلف زیر تقسیم بندی می شوند.

مفهوم بنادر نسل سوم به این معنی نیست که فعالیت های بنادر نسل اول و دوم در این بنادر متوقف شده است بلکه در واقع فعالیت های طبیعی و معمولی بنادر نظیر تخلیه و بار گیری همچنان به عنوان استخوان بندی اصلی فعلیت این بنادر باقی مانده و خواهد ماند ولی تفاوت در این است که در بنادر نسل سوم علاوه بر فعالیت های معمولی، خدمات لجستیک و توزیع و پخش نیز به مشتریان بندر ارایه می شود. علاوه بر این در بنادر نسل سوم خدمات سنتی و معمول بنادر با ابزارهای مدرن و مدیریت علمی با سیستم های الکترونیک وفناوری اطلاعات و ارتباطات کنترل و راهبری می شوند.

تخلیه و بارگیری ، توزیع و پخش کالا با توزیع و پخش اطلاعات انجام می گیرد و زیر ساخت های بندر با توجه و اهمیت یکسان به تسهیلات پروسه اطلاعات طراحی و ساخته می شوند.

 

باربری

باربری تهران

مبدامقصد**مبدامقصد
باربری تهرانبابل**باربری تهرانرفسنجان
باربری تهران آمل**باربری تهرانتبریز
باربری تهران قائمشر**باربری تهرانمراغه
باربری تهرانرشت**باربری تهرانمیانه
باربری تهرانلاهیجان**باربری تهراناهر
باربری تهرانساری**باربری تهرانسراب
باربری تهرانگرگان**باربری تهرانارومیه
باربری تهرانگند کاووس**باربری تهرانمهاباد
باربری تهرانبندرانزلی**باربری تهراناردبیل
باربری تهرانچالوس**باربری تهرانخوی
باربری تهراناسلامشهر**باربری تهرانشبستر
باربری تهرانسمنان**باربری تهرانمیاندوآب
باربری تهرانزنجان**باربری تهرانمرند
باربری تهرانقم**باربری تهرانمشهد
باربری تهرانساوه**باربری تهرانتربت جام
باربری تهرانکرج**باربری تهرانتربت حیدریه
باربری تهرانشاهرود**باربری تهرانفردوس
باربری تهرانقزوین**باربری تهرانزاهدان
باربری تهرانورامین**باربری تهرانزابل
باربری تهراناصفهان**باربری تهرانچابهار
باربری تهرانشهررضا**باربری تهرانایرانشهر
باربری تهراننایین**باربری تهراننیشابور
باربری تهراننجف آباد**باربری تهرانبیرجند
باربری تهرانزرین شهر**باربری تهرانسبزوار
باربری تهرانکرمان**باربری تهرانقوچان
باربری تهرانبم **باربری تهرانبجنورد
باربری تهرانسیرجان**باربری تهراناهواز
باربری تهرانجیرفت**باربری تهرانآبادان
باربری تهرانیزد **باربری تهراندزفول
باربری تهرانکاشان**باربری تهرانسربند
باربری تهرانخوانسار**باربری تهرانخرم آباد
باربری تهرانشهرکرد**باربری تهرانبروجرد
باربری تهرانجهرم**باربری تهرانالیگودرز
باربری تهرانهمدان**باربری تهرانبهبهان
باربری تهرانکرمانشاه**باربری تهرانمسجد سلیمان
باربری تهرانسر پل ذهاب**باربری تهرانرامهرمز
باربری تهرانکنگاور**باربری تهرانشیراز
باربری تهرانایلام**باربری تهرانکازرون
باربری تهرانملایر**باربری تهرانمرودشت
باربری تهراناراک**باربری تهرانفسا
باربری تهرانخمین**باربری تهرانیاسوج
باربری تهرانسنندج**باربری تهراندو گنبدان
باربری تهرانسقز**باربری تهرانآباده

تماس سریع با ما