باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری |شكل مكعب مستطيل

باربری

باربری تهران

2-1-2 مفاهيم ترمینال کانتینری 2-1-2-1 بلوك محلهايي به شكل مكعب مستطيل كه توسط كانتينر ايجاد مي شود و گروه خاصي از كانتينرها در آن قرار مي گيرند و داراي طول، عرض و ارتفاع مي باشد. 2-1-2-2 مركز كنترل مركزي كه از طريق بي سيم و كامپيوتر و نرم افزارهاي مديريت ترمينال كانتينرعمليات تخليه و بارگيري شناورها كنترل مي شود. 2-1-2-3 كانتينر يارد محل نگهداري كانتينرهايي كه منتظر بارگيري به كشتي و يا منتظر خروج از بندر هستند. 2-1-2-4 ريچ استكر وسيله اي جهت جابجايي كانتينر پر و خالي در محوطه ها و با قابليت صفافي (به صف كردن) آن. 2-1-2-5 ترانس تينر يك چارچوب متحرك است كه با اسپريدر خود كانتينرها را در كانتينر يارد بصورت بلوك صفافي مي كند. 2-1-2-6 گنتري كرين جرثقيل مخصوص تخليه و بارگيري كانتينر (به) كشتي

باربری

باربری تهران

تماس سریع با ما