باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران |بهینه سازی عملیات

باربری

باربری تهران

  • روش ها تقیق در عملیات به عنوان روش علمی برای بررسی و بهینه سازی عملیات در بندر خرمشهر و ترمینال های کانتینری شناخته می شود. تحقیقات معدودی در رابطه با بررسی انباشت کانتینر در ترمینال های کانتینری انجام گرفته است که عموما شامل بررسی حداقل تعداد جرثقیل های محوطه ای برای بارگیری و تخلیه ، بهینه سازی عملیات گمرکی و بهینه سازی روند عملیاتی در مبادی ورودی و خروجی می باشد.

در این فصل تحقیقات مرتبط با موضوع پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به موضوع پایان نامه سه حوزه فعالیت های عملیاتی مربوط به ترمینال های کانتینری ، مسئله کاهش هزینه تخلیه و بارگیر و روش های تحقیق در عملیات در صنایع دریایی برای بررسی ادبیات تحقیق در نظر گرفته شد.

 

باربری

باربری تهران

تماس سریع با ما