باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران | راننده نيازي به ترك كاميون

باربری

باربری تهران

ارتفاع اطاق پرسنل ترمينال كانتينر بايد طوري باشد كه با ارتفاع كاميونها يكسان باشد و راننده نيازي به ترك كاميون نداشته باشد و در مسير درب ورود و خروج ترمينال كانتينر وجود دروازه اي جهت رويت اشيايي كه ممكن است در بالاي كانتينر به جاي مانده باشد و يا عمداً گذارده شود و احتمال سقوط آنها باشد ، ضروري است . اين سيستم را ميتوان از طريق دوربين مداربسته و يا آينه نيز اجرا كرد. بايد مكان مشخصي جهت پاركينگ كاميون هايي كه قصد انتظار طولاني مدت را دارند، مهيا شو د . در صورتي كه پاركينگ در كنار جاده و خيابانهاي محوطه هاي بندري باشد، بايد چيدمان كاميون ها بصورتي باشد كه جلوي ديد كشنده هاي عبوري را نگيرد.

باربری

باربری تهران

تماس سریع با ما