باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران , تغییرپذیری طبیعی

باربری تهران

تغییرپذیری طبیعی اغلب با عناوین زیر بیان می‌شود: (NRC, 2000; Van Gelder, 1999; Environment Agency, 2000; MAFF, 2000 ) عدم قطعیت الله‌بختی (قمار) عدم قطعیت خارجی عدم قطعیت ذاتی عدم قطعیت مفعولی عدم قطعیت تصادفی عدم قطعیت آماری عدم قطعیت ساده نشدنی عدم قطعیت بنیادی عدم قطعیت دنیای واقعی عدم قطعیت دانش اغلب با عناوین زیر بیان می‌شود: عدم قطعیت ادراکی عدم قطعیت تابعی عدم قطعیت داخلی عدم قطعیت فاعلی نقص عوامل زیر را می‌توان به عنوان عوامل به‌وجود آورنده عدم قطعیت نوع دانش در نظر گرفت (Ivanov & Sokolov, 2009): فعالیت¬های ناشناخته‌ای که به صورت عمدی، جهت مقابله، از سوی یک سیستم رقیب صورت می‌گیرد. اثرگذاری پدیده¬های وابسته به پدیده‌ی مورد مطالعه و کسب اطلاعات ناکافی در مورد آن. عدم قطعیت ناشی از تفکرات بشر. عدم آگاهی و دانش بشر. در جهان هستی رخ¬دادهای غیرقطعی فراوانی وجود دارد. برخی از این رخ¬دادها عدم قطعیت خود را از منبع تغییرپذیری طبیعی دریافت می‌نمایند و لذا می‌توان با مشاهدات پی‌در‌پی اطلاعاتی را در مورد آن به دست آورد اما رویدادهایی که از منبع نقص تغذیه می‌شوند معمولا در یک ابهام کامل به سر می‌برند و لذا چیزی به جز استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌های بشری که ریشه در عقل و احساس انسان دارد نمی‌تواند در زمینه‌ کاهش عدم قطعیت آن‌ها کمک نماید. فضای عدم قطعیت را می‌توان با توجه به هدف تحلیل‌گر، گسترش یا کاهش داد. در شکل (2-1) لایه¬های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که هر یک با توجه به هدف تحلیل‌گر و همچنین وقوع یا عدم وقوع پدیده‌، مورد توجه قرار می‌گیرند. در مرحله‌ی اول یعنی قبل از وقوع پدیده، عدم قطعیت مورد توجه می‌باشد زیرا هیچ اطلاعاتی از پدیده و نحوه‌ی وقوع آن و نتایج آتی وجود ندارد. ریسک از عدم قطعیت آغاز می¬شود و پس از وقوع پدیده، مسأله وارد دنیای ریسک می‌گردد. اختلال (اثر آشفتگی) نتیجه ریسک می‌باشد و پس از بدست آمدن نتایج اولیه قابل مطالعه است. انحراف (شکست) نیز ناشی از اثرات آشفتگی می‌باشد (مرجع متخصصین ایران، 2010).

<a href=باربری تهران" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" />

 

باربری

باربری تهران

تماس سریع با ما