باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

هدف زنجیره تامین در ایران

باربری تهران

1-4- هدف زنجیره تأمین هدف همه کسانی که در زنجیره تأمین فعالیت می¬کنند، افزایش رقابت¬پذیری است. دلیل آن این است که امروزه از دید مشتریِ نهایی، فقط یک واحد سازمانی به تنهایی، در مورد رقابت¬پذیری محصولات یا خدماتش مسئول نیست. بنابراین رقابت از شرکت¬های تکی به سمت زنجیره تأمین حرکت کرده است (بانك مقالات مديريت بيمارستان، 1390). 1-5- عوامل يا محرك هاي زنجيره تامين در زنجیره تأمین چهار محرك اصلي، مطرح است (عبیری، غلامحسن، 1374) : • تسهيلات • انبار • اطلاعات • حمل¬و¬نقل 1-5-1- تسهيلات تسهيلات، اشاره به تجهيزات و امكاناتي دارد که در اماکنی که محصول نگهداري (مثل فضای انبارش و انبارهاي نگهداري کالا) و یا کالا تولید می¬شود (مانند کارخانجاتی که مواد اولیه را گرفته-اند و روی آن¬ها کارهـایی انجام می¬شود تا به محصول تبـدیل شود) مورد استفاده قرار گرفتـه و به-کار مي¬روند (عبیری، غلامحسن، 1374). 1-5-2- انبار نقش انبار در زنجیره تأمین، افزایش رضایتمندی تقاضا از طریق تضمین موجود بودن محصول است (عبیری، غلامحسن، 1374). 1-5-3- اطلاعات در یک زنجیره تأمین، مراحل مختلفی از تأمین مواد اولیه، حمل، انبارداری و تولید گرفته تا توزیع و رساندن به مشتری، وجود دارد که این مراحل مختلف از طریق «اطلاعات» به همدیگر مرتبط و هماهنگ می¬شوند (عبیری، غلامحسن، 1374). 1-5-4- حمل¬و¬نقل نقش حمل ونقل در زنجیره تأمین، انتقال محصول، چه مواد اولیه و چه محصول نیمه تمام و چه محصول تمام شده تا مرحله¬ی توزیع و رساندن آن به دست مشتری می¬باشد (عبیری، غلامحسن، 1374).

<a href=باربری تهران" style="display: block; margin-right: auto;" />

 

باربری

باربری تهران

تماس سریع با ما