باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران ,نتیجه گیری زنجيره تأمین، شامل سازمانها

باربری تهران

1-7- نتیجه¬گیری زنجيره تأمین، شامل سازمان¬ها و فرآيندهايي است که با همكاري يكديگر محصولات، اطلاعات و خدماتي را توليد و براي رساندن آن¬ها به مشتريان و توزيع آن¬ها اقدام مي¬کنند. در دهه¬هاي اخير مبحث لجستيك بسيار مورد توجه شركت¬هاي خدماتي و توليدي قرار گرفته است. لجستيك فرآيندي است كه در آن مواد خام از ابتدايي¬ترين نقطه زنجيره توليد، در طول زنجيره حركت كرده و به صورت محصول نهايي به نقطه انتهايي آن، كه همان مشتري است مي¬رسند. فرآيند لجستيك شامل فعاليت-هايي مانند حمل¬و¬نقل، ذخيره موجودي، بسته¬بندي، بـارگيري و تخليه و انتقـال اطلاعـات مي¬باشد. طراحي شبكه¬هاي حمل¬ونقل يكي از مهم¬ترين مسائل در مهندسي برنامه¬ريزي حمل¬ونقل است و حل آن با استفاده از روش¬های معمول بهینه¬سازی امکان¬پذیر نیست. بهینه¬سازي هزینه¬هاي حمل¬ونقل، اهمیت بالایی دارد و مسیریابی ناوگـان باري از جمله روش¬هـایی است که تـاثیر بسزایی در بهینه-سازي هزینه¬هاي حمل¬ونقل دارا می¬باشد (افندی¬زاده، غفاری و کلانتری، 1390ب؛ بانك مقالات مديريت بيمارستان، 1390). در فصل دوم وجود عدم قطعیت در مسائل و چگونگی مدیریت آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک بیان می¬شود.

<a href=باربری تهران" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" />

 

باربری

باربری تهران

تماس سریع با ما