باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران ,واژه‏هایى که امروزه در مقیاس وسیعى

باربری تهران

2-1- مقدمه یکى از واژه‏هایى که امروزه در مقیاس وسیعى گفته و شنیده می¬شود، مقوله¬ی عدم‏ قطعیت یا عدم ‏حتمیت یا عدم ‏تعیّن است (بی¬¬نیاز، 1386). اگر به زندگی روزمره بشر نگاهی انداخته شود، می‌توان دریافت که زندگی سراسر عدم قطعیت است. اکثر مردم آموخته‌اند، که برای اتخاذ تصمیمات بزرگ و کوچکی که در طی حیات آنان رخ می¬دهد، با عدم قطعیت موجود، دست به گریبان شده و از میان گزینه‌های پیش‌ رویشان دست به انتخاب بهترین گزینه بزنند. آن‌چه در اغلب موارد تصمیمات بشر را دچار اشتباه می‌نماید، نبود اطلاعات کافی و در نتیجه بروز عدم قطعیت در مسائل می‌باشد. انسان به عنوان موجود محدودی که نمی‌تواند تمامی متغیرهای یک مسأله و عواقب ناشی از اتخاذ یک تصمیم را از نظر بگذراند، همواره در پی کسب تجربه، افزایش آگاهی و از بین بردن ابهامات موجود در سر راه خویش می‌باشد. این تلاشِ بشر به منظور روشن نمودن نقاط تار و فضاهای تاریک گیتی، ممکن است موجب افزایش آگاهی گردد، اما بی‌تردید کاهش ابهام را در پی نخواهد داشت و باعث افزایش عدم قطعیت می‌گردد. با تمامی این اوصاف تلاش مزبور تلاشی بیهوده نبوده و مهمترین عامل در پیشرفت بشر به سمت کمال مطلوب خویش می‌باشد (مرجع متخصصین ایران، 2010). در شرایط عدم قطعیت، ممکن است یکسری از پارامترها تغییر کنند بنابراین هدف ما در این مطالعه، یافتن جواب¬هایی است که نسبت به تغییرات محیط منحرف نشوند و بتوانند با تغییرات محیط، همچنان بهینگی خود را حفظ کنند. الگوریتم ژنتیک ما را در یافتن جواب¬های پایدار در شرایط عدم قطعیت کمک می¬کند. در این فصل، ابتدا مطالبی در مورد عدم قطعیت ارائه می¬شود و سپس به شرح الگوریتم ژنتیک و چگونگی حل مسائل در شرایط عدم قطعیت با استفاده از این الگوریتم می¬پردازیم.

<a href=باربری تهران" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" />

 

باربری

باربری تهران

تماس سریع با ما